Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Vivian, Wing Yan Ting 丁穎茵 Museology 2017 Hong Kong
Chun Wong 黃進 Film 2017 Hong Kong
Alan Wai Lun Tam 譚偉麟 Music 2017 Hong Kong
Joyce Wai Chung Tang 鄧慧中 Music 2017 Hong Kong
Mingjun Lu 魯明軍 Arts Criticism 2017 China
Jianjun Li 李建軍 Theater 2017 China
Yulin Chen 陳宇琳 Architecture 2017 China
Yuanyuan Yang 楊圓圓 Visual Art 2017 China
Sau Wai Kearen Pang 彭秀慧 Theater 2017 Hong Kong
Yan Zhu 朱妍 Dance 2017 China
Ka Kin Ng 吳家健 Architecture 2017 Hong Kong
Xue Feng 馮雪 Visual Art 2016 China
Tin Lun, Otto Li 李天倫 Visual Art 2016 Hong Kong
Zhe Xu 徐喆 Visual Art 2016 China
Ieong Cheng, Katy Ho 何揚晴 Music 2016 Macau
Ngo Shan, Steve Hui 許敖山 Music 2016 Hong Kong
Ting Chia, Vivian Shen 沈庭嘉 Music 2016 Taiwan
Chun Kwok Wong 黃俊玨 Music 2016 Hong Kong
Tsz To Wong 黃梓韜 Music 2016 Hong Kong
Wangjia Zhaxi 扎西旺加 Dance 2016 China

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.