Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Wangjia Zhaxi 扎西旺加 Dance 2016
Wuyi Zhang 張武宜 Arts Administration 2015
Zhenxin Zhang 張鎮新 Dance 2014
Qing Zhang 章清 Visual Art 2013
Youbo Zhuang 莊優波 Architecture 2012
Mengwen Zhao 趙夢雯 Music 2011
Hong Zhang 張弘 Architecture 2010
Ke Zhao 趙可 Music 2009
Ning Zhao 趙寧 Music 2009
Tao Zhou 周滔 Visual Art 2009
Xilu Zhang 張溪路 Dance 2008
Tingting Zhao 趙婷婷 Theater 2006
Yijuan Zhang 張逸娟 Theater 2005
Yufan Zhu 朱育帆 Architecture 2005
Yinglan Zhang 張穎嵐 Archaeology 2004
Ke Zhou 周可 Theater 2004
Di Zhu 諸迪 Art Education 2003
Zhongnian Zhang 張仲年 Theater 2002
Tianwei Zheng 曾天瑋 Theater 2002
Li Zeng 曾力 Theater 2001

1 | 2

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.