Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Zhe Xu 徐喆 Visual Art 2016
Yu Xiao Dance 2008
Weiguo Xu 徐衛國 Architecture 2007
Rui Xu 徐銳 Dance 2004
Xiaodong Xu 許曉東 Art History 2004
Sancai Xi 奚三彩 Museology 2002
Yuanwei Xiong 熊源偉 Theater 2001
Tan Xu 徐坦 Visual Art 2001
Changjun Xu 徐昌俊 Music 2000
Danwen Xing 邢丹文 Photography 1998
Lihe Xiao 蕭麗河 Theater 1995
Liang Xing 邢亮 Dance 1995
Zhongou Xu 徐仲偶 Visual Art 1993
Chung Xie Theater 1987
Hongmei Xiao 蕭紅梅 Music 1984
Ying Xu 徐瑛 Theater

1

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.