Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Shanshan Tong 佟姍珊 Theater 2018 China
Vivian, Wing Yan Ting 丁穎茵 Museology 2017 Hong Kong
Alan Wai Lun Tam 譚偉麟 Music 2017 Hong Kong
Joyce Wai Chung Tang 鄧慧中 Music 2017 Hong Kong
Yan Tang 唐燕 Architecture 2015 China
Kwok Hin Tang 鄧國騫 Visual Art 2013 Hong Kong
Benjamin Tsang 曾本治 Architecture 2012 Hong Kong
Jason Tang 鄧耀倫 Architecture 2010 Hong Kong
Kelvin Tsang 曾文通 Theater 2009 Hong Kong
Mandy Tam 譚嘉儀 Theater 2008 Hong Kong
Po Yi Tang 鄧寳怡 Music 2008 Hong Kong
Zehui Tang 唐澤慧 Arts Administration 2008 China
Billy Tam 譚漢華 Architecture 2006 Hong Kong
Devashis Thoudam Film & Photography 2006 India
Eve Tam 譚美兒 Museology 2005 Hong Kong
Jigen Tang 唐際根 Archaeology 2005 China
Jianping Tang 唐建平 Music 2004 China
Lok Yin Tang 鄧樂妍 Music 2004 Hong Kong
Mansha Tian 田蔓莎 Theater 2004 China
Sun Mun Tseng 鄭新文 Arts Administration 2001 Hong Kong

1 | 2

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.