Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Weixin Zue Dance 1985
Xiangping Zou 鄒向平 Music 1998
Weimin Zhuang 莊惟民 Architecture 1994
Youbo Zhuang 莊優波 Architecture 2012
Baotian Zhu 朱寶田 Art History 1995
Di Zhu 諸迪 Art Education 2003
Xuchu Zhu 朱旭初 Art History 1988
Yufan Zhu 朱育帆 Architecture 2005
Chunyu Zhou 周春雨 Architecture 1998
Kaimo Zhou 周凱模 Ethnomusicology 1998
Ke Zhou 周可 Theater 2004
Niannian Zhou 周念念 Dance 2001
Tao Zhou 周滔 Visual Art 2009
Huaixing Zheng Theater
Tianwei Zheng 曾天瑋 Theater 2002
Wangjia Zhaxi 扎西旺加 Dance 2016
Ke Zhao 趙可 Music 2009
Mengwen Zhao 趙夢雯 Music 2011
Ming Zhao 趙明 Dance
Ning Zhao 趙寧 Music 2009

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.