Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Maggie Kwan 關可琪 Dance 2000
Sheung Chi Kwan 關尚智 Visual Art 2009
Tsz Wai, Alan Kwan 關子維 Film 2014
Tsz Wai, Alan Kwan 關子維 Film 2015
Chi Shing Kung 龔志成 Music 1994
Tin Lung Ko 古天農 Theater 1987
Rani Khanam Dance 2005
Dolkun Kamberi 多里坤 坎貝里 Archaeology 1989
Wing Chong Kam 甘穎昶 Music 1998
Bohong Jin 金伯宏 Photography 1982
Weinuo Jin 金維諾 Art History
Xing Jin 金星 Dance 1988
Shi Jin 金石 Visual Art 2012
Xiaojian Jiao 焦小健 Visual Art 1999
Qingguo Jiang Arts Administration 1986
Weiguo, David Jiang 蔣維國 Theater 1988
Yipeng Jiang 姜亦朋 Arts Administration 2011
Yi Jian 簡藝 Film & Photography 2007
Daqun Jia 賈達群 Music 2005
Dan Ji 季丹 Film & Photography 2005

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.