Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Mi Wu 吳覓 Dance 2006
Na Wu 巫娜 Music 2007
Tianming Wu 吳天明 Film 1988
Tinghai Wu 武廷海 Architecture 2004
Wenguang Wu 吳文光 Film 1996
Yandan Wu 吳艷丹 Dance 2014
Jianru Wu 吳建儒 Arts Criticism 2016
Sancai Xi 奚三彩 Museology 2002
Hongmei Xiao 蕭紅梅 Music 1984
Lihe Xiao 蕭麗河 Theater 1995
Yu Xiao Dance 2008
Chung Xie Theater 1987
Danwen Xing 邢丹文 Photography 1998
Liang Xing 邢亮 Dance 1995
Yuanwei Xiong 熊源偉 Theater 2001
Changjun Xu 徐昌俊 Music 2000
Rui Xu 徐銳 Dance 2004
Tan Xu 徐坦 Visual Art 2001
Weiguo Xu 徐衛國 Architecture 2007
Xiaodong Xu 許曉東 Art History 2004

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.