Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Chandara Yos Music 2010
Congo Yu 余艷芬 Dance 1996
Ding Yu 余丁 Arts Administration 2003
Jacky Yu 余仁華 Dance 1990
Ka Wai Yu 余嘉維 Music 2003
Kuizhi Yu Theater
Louis Yu 茹國烈 Arts Administration 2010
Rongjun Yu 喻榮軍 Theater 2003
Shan Yu 俞山 Theater 1986
Shang Jen Yuan 袁尚仁 Dance 2008
Xin Yuan 袁昕 Architecture 2009
Yunsheng Yuan 袁運生 Visual Art 1982
Shenglun, Allen Yuan 袁勝倫 Dance 2014
Chi Fai Yuen 阮志輝 Dance 1991
Ellen Yuen 阮佩文 Film & Photography 2007
Regina Yung 翁心宇 Music 1994
Li Zeng 曾力 Theater 2001
Hong Zhang 張弘 Architecture 2010
Jianjun Zhang 張建君 Visual Art 1987
Lei Zhang 張磊 Visual Art 1998

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.