Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Huaixing Zheng Theater
Tianwei Zheng 曾天瑋 Theater 2002
Chunyu Zhou 周春雨 Architecture 1998
Kaimo Zhou 周凱模 Ethnomusicology 1998
Ke Zhou 周可 Theater 2004
Niannian Zhou 周念念 Dance 2001
Tao Zhou 周滔 Visual Art 2009
Baotian Zhu 朱寶田 Art History 1995
Di Zhu 諸迪 Art Education 2003
Xuchu Zhu 朱旭初 Art History 1988
Yufan Zhu 朱育帆 Architecture 2005
Weimin Zhuang 莊惟民 Architecture 1994
Youbo Zhuang 莊優波 Architecture 2012
Xiangping Zou 鄒向平 Music 1998
Weixin Zue Dance 1985

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.