Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Ying Kwok 郭瑛 Visual Art 2014
Lei Lei 雷磊 Film 2014
Stanley Siu 蕭國健 Architecture 2014
Haoran Wang 王昊然 Theater 2014
Ying Wang 王英 Architecture 2014
Wai Yin, Vanessa Wong 黃蔚然 Music 2014
Yandan Wu 吳艷丹 Dance 2014
Shenglun, Allen Yuan 袁勝倫 Dance 2014
Zhenxin Zhang 張鎮新 Dance 2014
Shasha Li 李莎莎 Theater 2013
Jian Liu 劉健 Film 2013
Yang Lu 陸揚 Visual Art 2013
Qiusha Ma 馬秋莎 Visual Art 2013
Qian Mu 穆謙 Arts Administration 2013
Hui Wang 王輝 Architecture 2013
Qing Zhang 章清 Visual Art 2013
Vince Eliezer Chua 蔡君賢 Music 2013 Hong Kong
Kingsley Ng 伍韶勁 Visual Art 2013 Hong Kong
Angus Ngai 魏忠漢 Architecture 2013 Hong Kong
Kwok Hin Tang 鄧國騫 Visual Art 2013 Hong Kong

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.