Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Stella Fong 方詠甄 Museology 2007 Hong Kong
Xinian Fu 傅熹年 Architecture 1987 China
John Fung 馮建中 Photography 1988 Hong Kong
May Fung 馮美華 Film 1993 Hong Kong
Rocelia Fung 馮蔚蘅 Theater 1995 Hong Kong
Martin Fung 馮景行 Architecture 1998 Hong Kong
Ka Hing Fung 馮嘉興 Music 2004 Hong Kong
Chao Gan 干超 Film 2011 China
Xingjian Gao 高行健 Theater 1989 China
Decai Gong 龔德才 Museology 2002 China
Wenjing Guo 郭文景 Music 1995 China
Xiaoyan Guo 郭曉彥 Arts Administration 2007 China
Feng Han 韓楓 Design 2009 China
Angela Hang 韓錦濤 Dance 1990 Hong Kong
Lin He 何琳 Arts Administration 2006 China
Nian He 何念 Theater 2010 China
Qiansan He 何乾三 Museology 1993 China
Chi Wing Ho 何智榮 Architecture 1970 Hong Kong
Judy Ho 何重華 Art History 1979 Hong Kong
Oscar Ho 何慶基 Visual Art 1992 Hong Kong

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.