Asian Cultural Council Hong Kong

Our Alumni

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Weixin Zue Dance 1985
Niannian Zhou 周念念 Dance 2001
Wangjia Zhaxi 扎西旺加 Dance 2016
Ming Zhao 趙明 Dance
Xilu Zhang 張溪路 Dance 2008
Ying Zhang 張鷹 Dance 1987
Yingjin Zhang Dance
Zhenxin Zhang 張鎮新 Dance 2014
Chi Fai Yuen 阮志輝 Dance 1991
Shang Jen Yuan 袁尚仁 Dance 2008
Shenglun, Allen Yuan 袁勝倫 Dance 2014
Congo Yu 余艷芬 Dance 1996
Jacky Yu 余仁華 Dance 1990
Koala Yip 葉彩鳳 Dance 1993
Henry Yip 葉潤霖 Dance 1999
Mei Yin 殷梅 Dance 1985
Mandy Yim 嚴明然 Dance 1996
Catherine Yau 邱思詠 Dance 1999
Meiqi Yang 楊美琦 Dance 1985
Yuntao Yang 楊雲濤 Dance 2011

1 | 2 | 3 | 4 | 5

For a complete list of our fellows from all ACC-supported regions, please click here.