Our Alumni

Name (English) (Chinese) Field Grant Year Place of Origin
Zue, WeixinDance1985Mainland China
Zou, Xiangping鄒向平Music1998Sichuan
Zhuang, Weimin莊惟民Architecture1994Beijing
Zhuang, Youbo莊優波Architecture2012Mainland China
Zhu, Baotian朱寶田Art History1995Mainland China
Zhu, Di諸迪Art Education2003Jiangsu
Zhu, Xuchu朱旭初Art History1988Mainland China
Zhu, Yufan朱育帆Architecture2005Beijing
Zhu, Yan朱妍Dance2017Shenyang
Zhu, Jinglun朱經倫Curatorship2018Loudi
Zhou, Chunyu周春雨Architecture1998Anhui
Zhou, Kaimo周凱模Ethnomusicology1998Chongqing
Zhou, Ke周可Theater2004Shanghai
Zhou, Niannian周念念Dance2001Guangzhou
Zhou, Tao周滔Visual Arts2009Changsha
Zhou, Zhengxu周政旭Architecture2023Guizhou
Zheng, Huaixing鄭懷興TheaterFujian
Zheng, Tianwei曾天瑋Theater2002Mainland China
Zhaxi, Wangjia扎西旺加Dance2016Tibet
Zhao, Ke趙可Music2009Henan
Zhao, Mengwen趙夢雯Music2011Mainland China
Zhao, Ming趙明DanceMainland China
Zhao, Ning趙寧Music2009Hong Kong
Zhao, Tingting趙婷婷Theater2006Mainland China
Zhang, Hong張弘Architecture2010Mainland China
Zhang, Jianjun張健君Visual Arts1987Shanghai
Zhang, Lei張磊Visual Arts1998Changchun
Zhang, Peili張培力Visual Arts1998Hangzhou
Zhang, Xian張獻Theater1999Shanghai
Zhang, Xilu張溪路Dance2008Mainland China
Zhang, Yijuan張逸娟Theater2005Shanghai
Zhang, Ying張鷹Dance1987Mainland China
Zhang, YingjinDanceMainland China
Zhang, Yinglan張穎嵐Archaeology2004Mainland China
Zhang, Yuan張元Film1995Nanjing
Zhang, Zhaohui張朝暉Art History1996Hebei
Zhang, Zhongnian張仲年Theater2002Mainland China
Zhang, Zhongpei張忠培Archaeology1995Changsha
Zhang, Qing章清Visual Arts2013Jiangsu
Zhang, Zhenxin張鎮新Dance2014Ningbo
Zhang, Wuyi張武宜Arts Administration2015Wuhan
Zeng, Li曾力Theater2001Guangxi
Yung, Regina翁心宇Music1994Hong Kong
Yuen, Chi Fai阮志輝Dance1991Hong Kong
Yuen, Ellen阮佩文Film & Photography2007Hong Kong
Yuan, Shang Jen袁尚仁Dance2008Hong Kong
Yuan, Xin袁昕Architecture2009Mainland China
Yuan, Yunsheng袁運生Visual Arts1982Jiangsu
Yuan, Shenglun, Allen袁勝倫Dance2014Hong Kong
Yuan, Lin袁琳Architecture2022Henan
Yu, Congo余艷芬Dance1996Hong Kong
Yu, Ding余丁Arts Administration2003Mainland China
Yu, Jacky余仁華Dance1990Hong Kong
Yu, Ka Wai余嘉維Music2003Hong Kong
Yu, Kuizhi于魁智Theater1999Shenyang
Yu, Louis茹國烈Arts Administration2010Hong Kong
Yu, Rongjun喻榮軍Theater2003Anhui
Yu, Shan俞山Theater1986Mainland China
Yu, Ji于吉Visual Arts2019Shanghai
Yu, Helen余靜姍Music2020Hong Kong
Yos, ChandaraMusic2010Cambodia
Yiu, Gabriel姚永安Arts Administration1990Hong Kong
Yip, Koala葉彩鳳Dance1993Hong Kong
Yip, Stephen葉樹堅Music1995Hong Kong
Yip, Henry葉潤霖Dance1999Hong Kong
Yip, Chun Hang葉晉亨Architecture2015Hong Kong
Yin, Mei殷梅Dance1985Chongqing
Yin, Tongyun尹彤芸Museology2000Mainland China
Yin, Xiuzhen尹秀珍Visual Arts1997Beijing
Yim, Mandy嚴明然Dance1996Hong Kong
Yi, Jie易杰Music2010Nanchang
Yi, Heng意珩Theater2018Heilongjiang
Yeung, Hei楊曦Visual Arts1997Hong Kong
Yeung, Bonnie楊美蘭Art History2003Hong Kong
Yeung, Chun Yip, Adrian楊振業Theater2014Hong Kong
Yeung, Yang楊陽Arts Administration2012Hong Kong
Yeh, Tsung葉聰Music2002Shanghai
Yeh, Yili2002
Yau, Ching游靜Film1992Hong Kong
Yau, Catherine邱思詠Dance1999Hong Kong
Yap, Man Shan葉敏姍Music2000Hong Kong
Yao, Mengxi姚夢溪Curatorship2018Shanghai
Yao, Qingmei姚清妹Visual Arts2022Zhejiang
Yang, DajinArts Administration1986Mainland China
Yang, FengTheater1992Mainland China
Yang, Fudong楊福東Film & Photography2003Beijing
Yang, Hong楊泓Archaeology1997Beijing
Yang, Ingrid楊長纓Music1996Hong Kong
Yang, Liqing楊立青Music1994Sichuan
Yang, Meiqi楊美琦Dance1985Guangzhou
Yang, Ming楊明Theater2008Mainland China
Yang, Shaolin楊紹林Arts Administration2006Shandong
Yang, Yandi楊燕迪Museology1992Qinghai
Yang, Yingshi楊應時Arts Administration2004Hunan
Yang, Yuanzheng楊元錚Music2006Hong Kong
Yang, Yun楊芸Film & PhotographyMainland China
Yang, Yuntao楊雲濤Dance2011Hong Kong
Yang, Zhen楊臻Music2006Mainland China
Yang, Lina楊荔鈉Film & Photography2012Changchun
Yang, Yuanyuan楊圓圓Visual Arts2017Beijing
Yan, Olivia甄詠蓓Theater1999Hong Kong
Yan, JinFilm2001Mainland China
Yan, Jun顏峻Music2010Lanzhou
Yan, Wai Yin忻慧妍Visual Arts2023Hong Kong
Xu, Changjun徐昌俊Music2000Hefei
Xu, Rui徐銳Dance2004Mainland China
Xu, Tan徐坦Visual Arts2001Wuhan
Xu, Weiguo徐衛國Architecture2007Mainland China
Xu, Xiaodong許曉東Art History2004Mainland China
Xu, Ying徐瑛Theater1999Hunan
Xu, Zhongou徐仲偶Visual Arts1993Chengdu
Xu, Zhe徐喆Visual Arts2016Shanghai
Xiong, Yuanwei熊源偉Theater2001Shanghai
Xing, Danwen邢丹文Photography1998Xi'an
Xing, Liang邢亮Dance1995Hong Kong
Xie, ChungTheater1987Mainland China
Xiao, Hongmei蕭紅梅Music1984Mainland China
Xiao, Lihe蕭麗河Theater1995Shanghai
Xiao, Yu余霄Dance2008Wenzhou
Xia, Chun夏淳ArchaeologyMainland China
Xi, Sancai奚三彩Museology2002Zhejiang
Wu, Huanjia吳煥加Architecture1985Anhui
Wu, Hung巫鴻Art History1984Sichuan
Wu, Jialin吳家林PhotographyYunnan
Wu, Hoi Fai胡海輝Theater2008Hong Kong
Wu, Mi吳覓Dance2006Hong Kong
Wu, Na巫娜Music2007Chongqing
Wu, Tianming吳天明Film1988Shaanxi
Wu, Tinghai武廷海Architecture2004Mainland China
Wu, Wenguang吳文光Film1996Kunming
Wu, Yandan吳艷丹Dance2014Wuxi
Wu, Jianru吳建儒Arts Criticism2016Guangdong
Wu, Jian'an鄔建安Visual Arts2021Hong Kong
Wu, Jiaru吳佳儒Visual Arts2022Hong Kong
Woo, Peggy胡保兒Dance1988Hong Kong
Wong, Wucius王無邪Visual Arts1971Hong Kong
Wong, JosephArchitecture1976Hong Kong
Wong, Dorothy王靜芬Art History1988Hong Kong
Wong, Sally黃莎莉Museology1988Hong Kong
Wong, Andy王廷琳Dance1989Hong Kong
Wong, Tommy王志強Theater1991Hong Kong
Wong, Simon王添強Theater1992Hong Kong
Wong, Wo Bik王禾璧Photography1993Hong Kong
Wong, Sun Keung黃伸強Music1993Hong Kong
Wong, Holly黃楚喬Photography1994Hong Kong
Wong, Dominic黃狄文Dance1995Hong Kong
Wong, Mary黃淑嫻Film & Photography1995Hong Kong
Wong, Bruce黃振邦Dance1998Hong Kong
Wong, Wendy黃少儀Cultural Studies1998Hong Kong
Wong, Fiona黃麗貞Visual Arts1998Hong Kong
Wong, Shun Kit王純杰Visual Arts1999Hong Kong
Wong, Wai Yin, Doris黃慧妍Visual Arts2009Hong Kong
Wong, Wai Yin, Vanessa黃蔚然Music2011Hong Kong
Wong, Wing Sze黃詠詩Theater2013Hong Kong
Wong, Chun Kwok黃俊玨Music2016Hong Kong
Wong, Tsz To黃梓韜Music2016Hong Kong
Wong, Chun黃進Film2017Hong Kong
Wong, Wing Fat Morgan黃榮法Visual Arts2018Hong Kong
Wong, Sze Yuen黃思遠Music2018Hong Kong
Wong, Chi-ching王梓靜Music2020mainland China
Wong, Yok Fai Arnold黃鋈暉Architecture2020Hong Kong
Wong, Birdy黃呈欣Theater2021Hong Kong
Wong, Ata黃俊達Theater2021Hong Kong
Wong, Samuel王守賢Architecture2021Hong Kong
Wolf, NancyArchitecture2003Pennsylvania
Weng, Xiaoyu翁曉喻Museology2007Mainland China
Wen, Hui文慧Dance1996Yunnan
Wei, Lanfen韋蘭芬Arts Administration2008Mainland China
Wei, Ligang魏立剛Visual Arts2005Datong
Wei, Qingji魏青吉Visual Arts2006Qingdao
Wei, Ye魏燁Dance2000Mainland China
Wei, Xiaoshi魏小石Ethnomusicology2023Beijing
Watt, James C.Y.屈志仁Museology1974Hong Kong
Wang, Cunyu王春雨Theater1999Mainland China
Wang, Jianwei汪建偉Visual Arts2002Sichuan
Wang, Jin王進Art History1997Mainland China
Wang, Mai王邁Visual Arts2001Heilongjiang
Wang, Min汪敏Theater1997Mainland China
Wang, Pingxian王平先Art History2008Mainland China
Wang, Qingsong王慶松Photography2003Daqing
Wang, Qingzhen王清鎮Visual Arts1996Mainland China
Wang, Quan'an王全安Film2001Yan'an
Wang, Shaosen王紹森Architecture1996Anhui
Wang, Shixiang王世襄Museology1992Beijing
Wang, Wenjian王文健Archaeology1990Mainland China
Wang, Xilin王西麟Music1994Kaifeng
Wang, Xinping王新平Visual Arts1997Zibo
Wang, Yanyan汪燕燕Music1988Hubei
Wang, Yi王毅Architecture2000Mainland China
Wang, Zhu王澍Architecture1995Mainland China
Wang, Chong王翀Theater2012Beijing
Wang, Chong王翀Conservation2010Mainland China
Wang, Hui王輝Architecture2013Jiangsu
Wang, Haoran王昊然Theater2014Hunan
Wang, Ying王英Architecture2014Mainland China
Wang, Sishun王思順Visual Arts2015Hubei
Wang, Weiwei王慰慰Curatorship2018Shanghai
Wang, Nan王南Architecture2018Kunming
Wan, Qingli萬青力Art History1987Hong Kong
Wan, Derek溫文傑Film1990Hong Kong
Wan, Annie尹麗娟Visual Arts2000Hong Kong
Vosper, Michelle華敏臻Arts Administration1984New Jersey
Vinik, MartinArts Administration2007United States
Tu, Hengxian屠恆賢Visual Arts1992Mainland China
Tu, Yuliang涂宇亮Music2001Guangzhou
Tsui-Fraser, Katusha徐慧Music1990Hong Kong
Tsui, Kan徐穎文Dance1993Hong Kong
Tso, Po Lin曹寶蓮Dance1988Hong Kong
Tseng, Sun Mun鄭新文Arts Administration2001Hong Kong
Tse, Jackson謝暖華Music1992Hong Kong
Tsang, Richard曾葉發Music1992Hong Kong
Tsang, Kelvin曾文通Theater2009Hong Kong
Tsang, Benjamin曾本治Architecture2012Hong Kong
Tong, Kin Woon唐健垣Music1980Hong Kong
Tong, Leon唐少偉Music1994Hong Kong
Tong, Shanshan佟姍珊Theater2018Heilongjiang
To, Raymond杜國威Theater1991Hong Kong
Ting, Vivian, Wing Yan丁穎茵Museology2017Hong Kong
Tian, Mansha田蔓莎Theater2004Chengdu
Thoudam, DevashisFilm & Photography2006India
Tang, Jianping唐建平Music2004Liaoyuan
Tang, Jigen唐際根Archaeology2005Jiangxi
Tang, Shu Wing鄧樹榮Theater1997Hong Kong
Tang, Lok Yin鄧樂妍Music2004Hong Kong
Tang, Po Yi鄧寳怡Music2008Hong Kong
Tang, Jason鄧耀倫Architecture2010Hong Kong
Tang, Zehui唐澤慧Arts Administration2008Mainland China
Tang, Kwok Hin鄧國騫Visual Arts2013Hong Kong
Tang, Yan唐燕Architecture2015Mainland China
Tang, Joyce Wai Chung鄧慧中Music2017Hong Kong
Tan, Selina陳秀蘭Dance1992Hong Kong
Tan, Zhizhuo譚之卓Dance2023Hong Kong
Tam, Vivian譚玉芳Dance1992Hong Kong
Tam, Alex譚天樂Music1999Hong Kong
Tam, Eve譚美兒Museology2005Hong Kong
Tam, Billy譚漢華Architecture2006Hong Kong
Tam, Mandy譚嘉儀Theater2008Hong Kong
Tam, Alan Wai Lun譚偉麟Music2017Hong Kong
Suon, Bun RithArts Administration2005Cambodia
Sung, Peggy宋沛樟Music2006Hong Kong
Sung, Karen宋可樟Music2007Hong Kong
Sun, Huizhu孫惠柱Theater1986Zhejiang
Sun, Shimeng 孫詩萌Architecture2019Beijing
Sulistyani, Maria TriTheater2008Indonesia
Suen, Teresa孫尹婷Music2001Hong Kong
Suen, Wai Fong孫惠芳Art Education2004Hong Kong
Song, Dong宋冬Visual Arts2005Beijing
Song, Nan宋楠Dance2007Hong Kong
Song, Ta宋拓Visual Arts2015Leizhou
So, Jenny蘇芳淑Art History1975Hong Kong
So, Man Yee蘇敏儀Film & Photography1988Hong Kong
So, Lewis蘇鼎昌Music1992Hong Kong
So, Mabel蘇美寶Dance1994Hong Kong
So, Hing Keung蘇慶強Photography1995Hong Kong
So, Yan Kei蘇恩祺Visual Arts2001Hong Kong
So, Louisa蘇玉華Theater2008Hong Kong
Siu, Louis邵俊傑Music2005Hong Kong
Siu, Eric蕭子文Visual Arts2007Hong Kong
Siu, Stanley蕭國健Architecture2014Hong Kong
Shih, Hsiao Yen時學顏Art History1983Hong Kong
Shi, Di史迪Music2008Mainland China
Shi, Xuan施玄Dance2001Mainland China
Sheung, Chung Ho常崇豪Art History1977Hong Kong
Shen, Wei沈偉Dance1995Hunan
Shen, Ting Chia, Vivian沈庭嘉Music2016Taipei
Shan, Guoqiang單國強MuseologyShanghai
Shan, Jun單軍Architecture2001Mainland China
Sayahdikumullah, DikdikVisual Arts2005Majalengka
Sang, Jijia桑吉加Dance1998Gannan Tibetan Autonomous Prefecture
Rong, Guangrun榮廣潤Theater1994Mainland China
Ren, Hai任海Museology1989Hubei
Ren, Ming任鳴Theater1999Beijing
Qu, Vivian瞿思苑Music2010Hong Kong
Qu, Xiaosong瞿小松Music1988Guiyang
Qing, Feng青鋒Architecture2016Mainland China
Pun, Eric潘光沛Theater1988Hong Kong
Pun, Siu Fai潘少輝Dance1989Hong Kong
Pun, Sydney潘泝Visual Arts1993Hong Kong
Pun, Lawrence潘國靈Arts Criticism2006Hong Kong
Poon, Chan Leung潘燦良Theater2005Hong Kong
Poon, Janice潘詩韻Theater2009Hong Kong
Poon, Wayson盤彥燊Dance2019Hong Kong
Pong, Anthony龐元樟Architecture1995Hong Kong
Phan, Van LuongDance2006Vietnam
Peng, Shifan彭適凡Archaeology1997Jiangxi
Peng, Xiaolian彭小蓮Film1990Hunan
Peng, Changxin彭長歆Architecture2012Henan
Pau, Ellen鮑藹倫Film1991Hong Kong
Pao, Diana鮑皓昭Theater1991Hong Kong
Pang, Wing NingArchitecture1968Hong Kong
Pang, Beatrix彭倩幗Photography2008Hong Kong
Pang, Ho Cheung彭浩翔Film2009Hong Kong
Pang, Tina彭綺雲Museology2010Hong Kong
Pang, Sau Wai Kearen彭秀慧Theater2017Hong Kong
Pan, Sze Chiu潘士超Architecture1967Hong Kong
Pak, Sheung Chuen白雙全Visual Arts2006Hong Kong
Ou, Jianping歐健平Dance1988Hong Kong
Ooi, Vicki黃清霞Arts Administration1987Hong Kong
Nono, GraceMusic2007Butuan
No Discipline Limited, Multidisciplinary Arts2020Hong Kong
Nitpolprasert, ChattiyaVisual Arts2008Thailand
Nian, Ah阿年Film2001Huzhou
Ni, WenzhenMusic1985Mainland China
Nguyen, Manh Hung阮曼雄Visual Arts2007Hanoi
Ngai, Angus魏忠漢Architecture2013Hong Kong
Ng, Poly伍巧怡Music1994Hong Kong
Ng, Vincent吳永順Architecture1995Hong Kong
Ng, Kingsley伍韶勁Visual Arts2013Hong Kong
Ng, Ka Kin吳家健Architecture2017Hong Kong
Ng, Cheuk Yan Viola吳卓恩Music2023Hong Kong
Mui, Cheuk Yin梅卓燕Dance1989Hong Kong
Mui, Sze Wa, Sarah梅詩華Architecture2016Hong Kong
Mu, Qian穆謙Arts Administration2013Mainland China
Mok, Chiu Yu莫昭如Theater1989Hong Kong
Mok, Harold莫家良Art History1994Hong Kong
Mok, Chung Ling, Jolene莫頌靈Film2015Hong Kong
Minegishi, Issui峯岸一水Music2009Japan
Meng, Jinghui孟京輝Theater2001Beijing
Meng, Sihui孟翤徽Art History1998Mainland China
Mao, Fredric毛俊輝Theater1993Hong Kong
Mao, Comyn毛文羽Film1990Hong Kong
Mao, Jizeng毛繼增Music2003Sichuan
Mao, Xuhui毛旭輝Visual Arts2000Chongqing
Man, Phoebe文晶瑩Visual Arts1998Hong Kong
Mak, Franky麥漢明Architecture2001Hong Kong
Mak, Anson麥海珊Film2003Hong Kong
Mak, Kai Chung麥啟聰Music2019Hong Kong
Ma, Cathedral馬志鵬Dance1989Hong Kong
Ma, Chengyuan馬承源Museology1996Zhejiang
Ma, ErziVisual Arts1999Mainland China
Ma, Victor馬才和Dance1996Hong Kong
Ma, Ivy馬琼珠Visual Arts2007Hong Kong
Ma, Qiusha馬秋莎Visual Arts2013Beijing
Ma, Clara馬楚媛Art History2021Hong Kong
Ma, Chi Hang 馬智恆Film2022Hong Kong
Luo, Deyin羅德胤Architecture2011Mainland China
Luo, Fan羅凡Dance2003Hong Kong
Luo, Jingjing羅京京Music1983Shenyang
Luo, Shasha羅莎莎Film2011Hunan
Lung, Heung Wing龍向榮Music1993Hong Kong
Lui, Pui Yuen呂培源Music1975Hong Kong
Lui, Frankie呂達文Architecture2003Hong Kong
Lu, Ang盧昂Theater2007Hebei
Lu, Bin陸斌Visual Arts2005Beijing
Lu, Fang盧芳Visual Arts1993Hubei
Lu, Shan盧山Architecture2005Mainland China
Lu, Xinyu呂新雨Film2008Anhui
Lu, Yang陸揚Visual Arts2013Shanghai
Lu, Mingjun魯明軍Arts Criticism2017Lanzhou
Lou, Ye婁燁Film2006Beijing
Loo, Aenon羅家恩Music2001Hong Kong
Lo, Grace盧文適Photography1988Hong Kong
Liu, Heping劉和平Art History1989Hunan
Liu, Dimon廖大文Architecture1977Hong Kong
Liu, Dong劉東Film1999Mainland China
Liu, FengMuseology2001Mainland China
Liu, JunArt History1984Mainland China
Liu, Kaiqu劉開渠Visual Arts1985Jiangsu
Liu, Qian劉倩Archaeology1999Mainland China
Liu, Wan劉宛Architecture2008Mainland China
Liu, William廖偉廉Architecture1993Hong Kong
Liu, Xiaojin劉曉津Film2000Yunnan
Liu, Yunzhi劉雲志Music2001Jilin
Liu, Wei劉韡Visual Arts2012Beijing
Liu, Jian劉健Film2013Jiangsu
Liu, Qianxi劉倩兮Curatorship2023Beijing
Lio, Kuok Man廖國敏Music2002Hong Kong
Lin, Carol連皓忻Music2006Hong Kong
Lin, Peng林澎Architecture2006Mainland China
Lin, Xiaoping林小平Art History1985Mainland China
Lin, Zhongjie林中杰Architecture2004Mainland China
Lin, On Yeung連安洋Arts Administration2023Hong Kong
Liew, Li Kien劉麗娟Music2003Hong Kong
Liao, Wen廖雯Art History1999Beijing
Liang, Bibo梁碧波Film2000Sichuan
Liang, LiliTheaterMainland China
Liang, TuyuMusicMainland China
Liang, Wei梁偉Architecture2003Mainland China
Liang, Sisi梁思思Architecture2021Beijing
Li, Dejin李德金Archaeology1994Shanghai
Li, Han李涵Dance2008Hong Kong
Li, Hanzhong李捍忠Dance1999Mainland China
Li, Ming李明Arts Administration2001Hunan
Li, Mu李牧Visual Arts2011Mainland China
Li, Tim李民偉Architecture2002Hong Kong
Li, Xianting栗憲庭Arts Criticism1998Jilin
Li, Xiaofei李消非Visual Arts2010Hubei
Li, Xiating李夏廷Archaeology1999Mainland China
Li, Zhongmou李仲謀Museology1997Mainland China
Li, Shasha李莎莎Theater2013Hebei
Li, Shurui李姝睿Visual Arts2015Chongqing
Li, Tin Lun, Otto李天倫Visual Arts2016Hong Kong
Li, Jie李傑Curatorship2016Chengdu
Li, Jianjun李建軍Theater2017Jingchuan
Li, Jia李佳Visual Arts2021Beijing
Li, Jun李駿碩Film2023Hong Kong
Leung, Francis梁家權Dance1989Hong Kong
Leung, Ping Kwan梁秉鈞Arts Criticism1990Hong Kong
Leung, Raymond梁偉華Music1993Hong Kong
Leung, Chi Wo梁志和Visual Arts1997Hong Kong
Leung, Eve梁美嘉Dance1997Hong Kong
Leung, Priscilla梁小衛Music1999Hong Kong
Leung, Sandy梁少瑩Music2002Hong Kong
Leung, Mee Ping梁美萍Visual Arts2002Hong Kong
Leung, Wai Sze, Jass梁偉詩Arts Criticism2015Hong Kong
Leung, Chin Fung, Jeff梁展峰Curatorship2012Hong Kong
Leung, Kei Cheuk梁基爵Media Arts2023Hong Kong
Leng, Jian冷健Archaeology1982Mainland China
Lei, Lei雷磊Film2014Nanchang
Lee, Chi Hoi李智海Visual Arts2011Hong Kong
Lee, Charissa李念椿Dance1991Hong Kong
Lee, John李耀誠Music2002Hong Kong
Lee, Indy李俊亮Theater2005Hong Kong
Lee, Vivian李瑋澄Music2009Hong Kong
Lee, Heidi李易璇Arts Administration2012Hong Kong
Lee, Wing Ki Kalen李泳麒Visual Arts2020Hong Kong
Lee, Kai Chung李繼忠Visual Arts2020Hong Kong
Law, Kimberley羅詠芬Dance1987Hong Kong
Law, Ritchie羅穎慈Dance1988Hong Kong
Law, Wing Fai羅永暉Music1994Hong Kong
Law, Angela羅展鳳Arts Criticism2010Hong Kong
Law, Man Lok羅文樂Visual Arts2012Hong Kong
Lau, Kin Wai劉健威Arts Criticism1987Hong Kong
Lau, Patrick劉秀成Architecture1992Hong Kong
Lau, Do Do劉惠珊Dance2005Hong Kong
Lau, Jaspar劉建華Arts Criticism2005Hong Kong
Lau, Hochi劉浩知Media Arts2018Hong Kong
Lau, Hochi劉浩知Media Arts2019Hong Kong
Lau, Hochi劉浩知Media Arts2020Hong Kong
Lam, Allen林偉源Dance1989Hong Kong
Lam, Andy林兆光Architecture1999Hong Kong
Lam, Paul林波Dance2000Hong Kong
Lam, Crystal林啟妍Music2005Hong Kong
Lam, Jaffa林嵐Visual Arts2006Hong Kong
Lam, Tung Pang林東鵬Visual Arts2012Hong Kong
Lam, Suk Yee, Connie林淑儀Arts Administration2015Hong Kong
Lam, Lai Shun林禮信Architecture2023Hong Kong
Lai, Delin賴德霖Art History2001Fujian
Lai, Victor黎明海Visual Arts1991Hong Kong
Lai, Yoki賴妙芝Theater2007Hong Kong
Lai, Orlean黎蘊賢Arts Administration2016Hong Kong
Kwong, Teresa鄺珮詩Arts Administration2006Hong Kong
Kwok, Hsiu Wah郭曉華Dance1988Hong Kong
Kwok, Ken郭偉傑Dance1998Hong Kong
Kwok, Ying郭瑛Curatorship2014Hong Kong
Kwan, Pun Leung關本良Film & Photography1994Hong Kong
Kwan, Maggie關可琪Dance2000Hong Kong
Kwan, Sheung Chi關尚智Visual Arts2009Hong Kong
Kwan, Tsz Wai, Alan關子維Film2014Hong Kong
Kwan, Tsz Wai, Alan關子維Film2015Hong Kong
Kung, Chi Shing龔志成Music1994Hong Kong
Kung, Alvin龔翊豪Architecture2019Hong Kong
Ko, Tin Lung古天農Theater1987Hong Kong
Khanam, RaniDance2005India
Kamberi, Dolkun多里坤 坎貝里Archaeology1989Xinjiang
Kam, Wing Chong甘穎昶Music1998Hong Kong
Jin, Bohong金伯宏Photography1982Shanghai
Jin, Weinuo金維諾Art History1980Hubei
Jin, Xing金星Dance1988Shenyang
Jin, Shi金石Visual Arts2012Henan
Jiao, Xiaojian焦小健Visual Arts1999Wuhu
Jiang, Qingguo姜慶國Arts Administration1986Mainland China
Jiang, Weiguo, David蔣維國Theater1988Shanghai
Jiang, Yipeng姜亦朋Arts Administration2011Mainland China
Jian, Yi簡藝Film & Photography2007Ji'an
Jia, Daqun賈達群Archaeology2005Chongqing
Ji, Dan季丹Film & Photography2005Heilongjiang
Ji, Chao姬超Theater2015Mainland China
James, Seth Philip施菲力Dance1988Hong Kong
Ip, Tony葉頌文Architecture2011Hong Kong
Ip, Kwok Bun葉國彬Architecture1986Hong Kong
Huo, Wei霍巍Archaeology2005Chengdu
Hung, Marie洪美英Dance1997Hong Kong
Hung, Wing Kit洪榮傑Film2002Hong Kong
Hung, Keung洪強Visual Arts2005Hong Kong
Hung, Ka Yeung, Thomas 洪嘉揚Music2019Hong Kong
Hui, Phoebe許方華Visual Arts2010Hong Kong
Hui, Kenneth許嘉俊Dance2011Hong Kong
Hui, Mo Yiu許慕瑤Dance2012Hong Kong
Hui, Ngo Shan, Steve許敖山Music2016Hong Kong
Huang, Chunmao黃春荗Art Education2005Mainland China
Huang, Doudou黃豆豆Dance2003Wenzhou
Huang, Lei黃磊Dance2009Hong Kong
Huang, Qixu黃其煦Archaeology1989Mainland China
Huang, Weikai黃偉凱Film2010Guangzhou
Huang, Xin黃昕Dance2008Mainland China
Huang, Yiru黃一如Architecture1997Shanghai
Huang, Rujing黃儒菁Music2015Jinjiang
Hu, Ricky胡頌威Dance2007Hong Kong
Hu, Rongrui胡戎睿Architecture2002Mainland China
Hu, Xiangqian胡向前Visual Arts2013Leizhou
Hsu, Claire徐文玠Arts Administration2003Hong Kong
Hou, Ying侯瑩Dance2001Jilin
Hon, Chi Fun韓志勳Visual Arts1968Hong Kong
Ho, Chi Wing何智榮Architecture1970Hong Kong
Ho, Judy何重華Art History1979Hong Kong
Ho, Oscar何慶基Visual Arts1992Hong Kong
Ho, Cecilia何永妍Music1993Hong Kong
Ho, Ada何翠亮Dance1997Hong Kong
Ho, Annie何念慈Theater1998Hong Kong
Ho, Sandy何穎翹Dance1998Hong Kong
Ho, Siu Kee何兆基Visual Arts2000Hong Kong
Ho, Helen何嘉恩Architecture2007Hong Kong
Ho, YimingVisual Arts1985Hong Kong
Ho, Shun Yin, Kitty何舜然Music2015Hong Kong
Ho, Ieong Cheng, Katy何揚晴Music2016Macau
HKU MUSE, 港大繆思樂季 Music2021Hong Kong
He, Lin何琳Arts Administration2006Mainland China
He, Nian何念Theater2010Nanjing
He, Qiansan何乾三Museology1993Mainland China
Hang, Angela韓錦濤Dance1990Hong Kong
Han, Feng韓楓Design2009Hangzhou
Guo, Wenjing郭文景Music1995Chongqing
Guo, Xiaoyan郭曉彥Arts Administration2007Xinjiang
Guo, Yong郭湧Architecture2020Beijing
Gu, Jiani古佳妮Dance2019Mianyang
Gong, Decai龔德才Museology2002Nanjing
Gao, Xingjian高行健Theater1989Ganzhou
Gan, Chao干超Film2011Shanghai
Fung, John馮建中Photography1988Hong Kong
Fung, May馮美華Film1993Hong Kong
Fung, Rocelia馮蔚衡Theater1995Hong Kong
Fung, Martin馮景行Architecture1998Hong Kong
Fung, Ka Hing馮嘉興Music2004Hong Kong
Fu, Xinian傅熹年Architecture1987Beijing
Fu, Yuan富源Curatorship2023Jilin
Fong, Force方俊權Dance1995Hong Kong
Fong, Stella方詠甄Museology2007Hong Kong
Fok, Philip霍達昭Theater1989Hong Kong
Feng, Jiali奉家麗Museology2000Chongqing
Feng, Yan馮豔Film & Photography2005Tianjin
Feng, Xue馮雪Visual Arts2016Mainland China
Fei, Bo費波Dance2011Anhui
Fang, Jianjun方建軍Music2002Henan
Fan, Yisong范益松Theater1994Mainland China
Fan, Yuquan范宇權Conservation2009Mainland China
Duan, Wenjie段文杰Museology1992Sichuan
Du, Haibin杜海濱Film2012Shaanxi
Dong, Xinyu董新宇Film1999Mainland China
Del Castillo, AntonVisual Arts2006Philippines
Dai, Ailian戴愛蓮Dance1993Trinidad
Dai, Jian戴劍Dance2004Hunan
Dai, Wei戴煒Visual Arts2012Zhejiang
Chung, Jocelyn鍾碧霞Dance1990Hong Kong
Chung, Susanna鍾玉文Arts Administration2010Hong Kong
Chun, Xia春夏TheaterKunming
Chui, Psyche崔婉芬Theater1990Hong Kong
Chuang, Shen莊申Art History1976Hong Kong
Chua, Vince Eliezer蔡君賢Music2013Hong Kong
Chu, Nelson朱乃勛Architecture1991Hong Kong
Chu, Hing Wah朱興華Visual Arts1993Hong Kong
Chu, Almond朱德華Photography1993Hong Kong
Chu, Phoebe朱倩儀Dance1994Hong Kong
Chu, Paul朱海山Architecture2003Hong Kong
Chu, Yangming楚陽明Art History1988Mainland China
Chow, Chi Chung周智仲Music1991Hong Kong
Chow, Maria周美華Music1993Hong Kong
Chow, Wailee周蕙禮Architecture1996Hong Kong
Chow, Sally周紅Dance1996Hong Kong
Chou, Oliver周光蓁Music2001Hong Kong
Chong, Mui Ngam莊梅岩Theater2004Hong Kong
Choi, Yan Chi蔡仞姿Visual Arts1989Hong Kong
Chiu, Mary Grace趙恆美Architecture2009Hong Kong
Ching, Chin Wai程展緯Visual Arts2023Hong Kong
Chin, Ronald錢國偉Music1995Hong Kong
Chiang, Ching江青Dance1996Beijing
Chia, Benny謝俊興Arts Administration1987Hong Kong
Cheung, Fai張輝Theater1990Hong Kong
Cheung, Vanessa張秀梅Dance1992Hong Kong
Cheung, Tat Ming張達明Theater1992Hong Kong
Cheung, Chi Wai張志偉Film & Photography1996Hong Kong
Cheung, Heung Ming張向明Theater1997Hong Kong
Cheung, Mei張薇Arts Criticism1999Hong Kong
Cheung, Pui張珮Dance1999Hong Kong
Cheung, Florence張珮珊Music2000Hong Kong
Cheung, Betsy張樂怡Architecture2000Hong Kong
Cheung, Jade張詠兒Music2007Hong Kong
Cheung, Amy張韻雯Visual Arts2010Hong Kong
Cheung, Tammy張虹Film2012Hong Kong
Cheung, Wai Ting, Stephanie張慧婷Visual Arts2015Hong Kong
Cheung, Yiu Yan Ivan張耀殷Music2022Hong Kong
Cheuk, Wing Nam卓穎嵐Visual Arts2020Hong Kong
Cheng, Irene鄭濡蕙Architecture2004Hong Kong
Cheng, Damian鄭威鵬Arts Criticism2009Hong Kong
Cheng, Grace鄭嬋琦Arts Administration2011Hong Kong
Cheng, Bobby鄭智元Music2012Hong Kong
Cheng, Irene鄭舜妮Architecture2018Hong Kong
Cheng, Enoch鄭得恩Multidisciplinary Arts2019Hong Kong
Cheng, Enoch鄭得恩Multidisciplinary Arts2020Hong Kong
Chen, Guanghui陳光輝Visual ArtsMainland China
Chen, Kai陳凱Dance2008Hong Kong
Chen, Kaige陳凱歌Film1986Beijing
Chen, Qiulin陳秋林Visual Arts2006Yichang
Chen, Rong陳榮Dance2005Mainland China
Chen, Weiya陳維亞Dance1994Nanjing
Chen, Xieyang陳爕陽Music1981Shanghai
Chen, Yeung Ping陳仰平Music2011Hong Kong
Chen, Yingshi陳英士MusicMainland China
Chen, Yulin陳宇琳Architecture2017Shanghai
Chen, Li 陳立Curatorship2019Hubei
Che, Hiu Lam車曉嵐Music2022Hong Kong
Chaudhuri, RitusriDance2008India
Chau, Kenneth T.H.周德灝Architecture1977Hong Kong
Chau, Hing Wah鄒興華Archaeology1992Hong Kong
Chau, Selina周錦欣Dance1996Hong Kong
CHAT, Mill 6 Foundation六廠基金會Visual Arts2021Hong Kong
Chang, Gary張智強Architecture1997Hong Kong
Chan, Clement陳錦明Dance1987Hong Kong
Chan, Corrin陳翠兒Architecture1989Hong Kong
Chan, Yan Yan陳恩恩Music1994Hong Kong
Chan, Ming Long陳明朗Theater1994Hong Kong
Chan, Lai Kiu陳麗喬Architecture1994Hong Kong
Chan, Abby陳敏兒Dance1995Hong Kong
Chan, Anna陳素霞Photography1995Hong Kong
Chan, Mark陳錦樂Film1997Hong Kong
Chan, Ping Chiu陳炳釗Theater2000Hong Kong
Chan, Brian陳旭昇Architecture2004Hong Kong
Chan, Yuen Ying陳婉瑩Arts Criticism2005Hong Kong
Chan, Stephen陳建國Architecture2005Hong Kong
Chan, Ning陳寧Arts Criticism2008Hong Kong
Chan, Levin陳嶺暉Music2008Hong Kong
Chan, Timothy陳定遠Music2012Hong Kong
Chan, Ho Lun Fredie陳浩倫Film & Photography2018Hong Kong
Chan, Sandy陳文儀Arts Administration2021Hong Kong
Cao, Lusheng曹路生Theater1990Mainland China
Cao, Weijun曹維君Museology1998Mainland China
Cao, Zheng曹正MusicHebei
Cai, Guoqiang蔡國強Visual Arts1995Quanzhou
Cai, Xingyi蔡星儀Art History1988Zhongshan
Cai, Yingqian, Nikita蔡影茜Curatorship2019Guangzhou
Birdhead, 鳥頭Visual Arts2019Shanghai
Bao, Dong鮑棟Visual Arts2014Anhui
Bamo, Qubumo巴莫曲布嫫Visual ArtsSichuan
Bai, Fengxi白峰溪TheaterHebei
Bai, Ling白靈Theater1989Chengdu
Au, Fai歐暉Architecture2008Hong Kong
Au, Hoi Lam 區凱琳Visual Arts2019Hong Kong
Ang, Fanny洪彬芬Architecture2010Hong Kong
An, Jiayao安家瑤Archaeology1988Beijing
An, Qingdong安慶東Architecture1999Mainland China
Abbas, Nadim唐納天Visual Arts2014Hong Kong

 

Since its establishment in 1963, ACC has supported approximately 6,000 arts professionals and institutions. For a complete list of fellows from the US and regions of Asia, please visit the ACC website here.